1.
Sveriges entomologiska förening. Innehåll Volym 144 – år 2023. ET [Internet]. 11 december 2023 [citerad 24 juni 2024];144(4):186. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/149