1.
Bengtsson B Å. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2023. ET [Internet]. 26 april 2024 [citerad 24 juni 2024];145(1-2):1-21. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/155