1.
Stigenberg J, Curman P, Karlsson Y, Apelqvist M, Apelqvist N, Larsson MC. Bredbandad ekbarkbock (Plagionotus detritus) – ett pilotprojekt med feromonfällor (Coleoptera: Cerambycidae). ET [Internet]. 26 april 2024 [citerad 25 juni 2024];145(1-2):30-8. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/157