1.
Gertsson C-A. Första fyndet av sköldlusen Aspidiotus hedericola Leonardi, 1920 i Skandinavien (Hemiptera, Coccomorpha, Diaspididae). ET [Internet]. 26 april 2024 [citerad 24 juni 2024];145(1-2):23-9. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/158