1.
Johansson N, Larsson A. Xiphydria betulae (Enslin, 1911) ny för Sverige och nya noteringar av Xiphydria picta Konow, 1897 (Hymenoptera: Xiphydriidae) samt noteringar av två sällsynta brokparasitsteklar knutna till halssteklar. ET [Internet]. 31 augusti 2020 [citerad 13 april 2024];140(3-4):145-5. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/16