1.
Entomologisk Tidskrift. Instruktioner för författare (reviderade i december 2023). ET [Internet]. 26 april 2024 [citerad 16 juni 2024];145(1-2):64. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/162