1.
Bengtsson B Å., Gustafsson B, Palmqvist G. Är genusöverensstämmelse (gender agreement) mellan släkte och artepitet till gagn för stabilitet inom nomenklaturen (Lepidoptera)?. ET [Internet]. 04 september 2020 [citerad 06 juni 2023];141(1-2):47-9. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/29