1.
Johansson N, Hall K. Nattflystekeln Enicospilus undulatus (Gravenhorst, 1829) (Ophioninae), en parasitoid på klöverspinnare Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775), ny för Sverige. ET [Internet]. 05 september 2020 [citerad 05 juni 2023];141(3):81-7. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/33