1.
Hallqvist J, Hellqvist S, Stenmark M. Två för Sverige nya rovsteklar: Gorytes neglectus och Pemphredon enslini (Hymenoptera: Crabronidae). ET [Internet]. 05 september 2020 [citerad 24 juni 2024];141(3):121-7. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/37