1.
Wahlberg E. Emma Wahlberg – ny redaktör för Entomologisk Tidskrift från 2020. ET [Internet]. 01 juli 2019 [citerad 18 september 2021];140(2):88. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/42