1.
Wahlberg E, Rhodén C, Johanson KA. Nya fynd av puckeldansflugor (Hybotidae) och dansflugor (Empididae) i Sverige och ett viktigt bidrag av genetiska streckkoder av den svenska empidoidfaunan. ET [Internet]. 01 juli 2019 [citerad 25 juni 2024];140(2):133-44. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/45