1.
Struwe I, Persson Vinnersten T. Schakalflugan Desmometopa varipalpis (Diptera: Milichiidae) är ny och vanlig i svenska inomhusmiljöer. ET [Internet]. 01 juli 2019 [citerad 18 oktober 2021];140(1):65-8. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/51