1.
Högmo O. Fruktmurarbi Osmia cornuta (Latreille, 1805) (Hymenoptera: Megachilidae) funnet i Eslöv – ny art för Sverige. ET [Internet]. 01 juli 2019 [citerad 18 oktober 2021];140(1):69-72. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/52