1.
Fägerström C. Några för Sverige nya skalbaggar. ET [Internet]. 01 juli 2019 [citerad 15 augusti 2022];140(1):73-9. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/53