1.
Nilsson SG. Markanvändning och variation av fjärilar på en sydsmåländsk gård 2001-2018. ET [Internet]. 31 december 2018 [citerad 27 juni 2022];139(3):185-96. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/59