1.
Gertsson C-A. Mjöllusen Siphoninus phillyreae (Haliday) (Hemiptera: Aleyrodidae) ny art för Skandinavien. ET [Internet]. 31 december 2018 [citerad 13 april 2024];139(3):197-201. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/60