1.
Västsvenska EntomologKlubben. Trettioandra Svenska Entomologmötet Bohuslän, Orust/Tjörn 11-13 juni 2021. ET [Internet]. 12 april 2021 [citerad 13 april 2024];142(1-2):70. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/77