1.
Föreningsinformation. ET [Internet]. 12 april 2021 [citerad 01 december 2023];142(1-2):92-4. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/80