1.
Clayhills T, Muona J. Acrotona pilosicollis (Brundin, 1952) (Coleoptera, Staphylinidae) – beskrivning av honan och noteringar om biologin. ET [Internet]. 15 juli 2021 [citerad 18 oktober 2021];142(3):185-8. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/85