1.
Västsvenska EntomologKlubben. Trettioandra Svenska Entomologmötet Bohuslän, Orust/Tjörn 10–12 juni 2022. ET [Internet]. 09 december 2021 [citerad 25 januari 2022];142(4):206. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/89