1.
Wikars L-O, Löfgren P. Spetsgumpstekeln Arotes albicinctus Gravenhorst, 1829 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Acaenitinae): en möjlig parasitoid på den sällsynta vedskalbaggen djupsvart brunbagge, Melandrya dubia (Coleoptera: Melandryidae). ET [Internet]. 09 december 2021 [citerad 25 januari 2022];142(4):221-6. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/97