1.
Bengtsson B Å. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2021. ET [Internet]. 19 april 2022 [citerad 27 juni 2022];143(1-2):1-16. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/99