Emma Wahlberg – ny redaktör för Entomologisk Tidskrift från 2020

Författare

  • Emma Wahlberg

Abstract

Trots en rad publicerade texter i vetenskapliga tidskrifter, ett otal presentationer på konferenser och möten och flera år av undervisning på universitet ter sig uppgiften att presentera mig själv som person som en nästan orimlig utmaning.

Publicerad

2019-07-01

Referera så här

Wahlberg, E. (2019). Emma Wahlberg – ny redaktör för Entomologisk Tidskrift från 2020. Entomologisk Tidskrift, 140(2), 88. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/42

Nummer

Sektion

Artiklar