Recension: Vattenskalbaggar på Öland och i sydöstra Småland

Författare

  • Bertil Andrén

Nyckelord:

Coleoptera, recension

Abstract

Resultatet av ett mångårigt studium av vattenskalbaggar i sydöstra Småland och på Öland redovisas. Arbetet påbörjades redan i slutet av 1900-talet, och att det blev just vattenskalbaggar och våtmarker som Joja Geijer kom att intressera sig för berodde bl. a. på att Mogens Holmen (Danmarks ledande expert på vattenskalbaggar) hade varit på Öland och hittat den sedan 1800-talet i Sverige inte återfunna Agabus clypealis. Arten har sedermera specialstuderats av Joja i Mittlandsskogen på Öland, och den avbildas på pärmens framsida. Avsikten har förstås också varit att bättra på kunskapen om sydöstra Sveriges vattenskalbaggsfauna, för trots att den delen av Sverige årligen besöks av ett stort antal entomologer och naturintresserade har de flestas mål oftast varit andra biotoper än våtmarker.

Publicerad

2022-08-16

Referera så här

Andrén, B. (2022). Recension: Vattenskalbaggar på Öland och i sydöstra Småland. Entomologisk Tidskrift, 143(3). Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/112

Nummer

Sektion

Artiklar

Liknande artiklar

1 2 3 > >> 

Du kanske också starta en avancerad sökning efter liknande artiklar för den här artikeln.