Föreningsinformation

Författare

  • Sveriges entomologiska förening

Nyckelord:

föreningsinformation

Abstract

Sveriges entomologiska förening (SEF) är en riksorganisation för entomologiska föreningar i Sverige. Medlemmar i SEF är de föreningar som presenteras nedan. SEF har som uppgift att ge ut Entomologisk Tidskrift och att stimulera intresset för entomologi i Sverige, bland annat genom att stödja bildandet av insektsföreningar i nya områden.

Publicerad

2023-12-11

Referera så här

Sveriges entomologiska förening. (2023). Föreningsinformation. Entomologisk Tidskrift, 144(4), 188–191. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/150

Nummer

Sektion

Artiklar