Vol 140 Nr 3-4 (2019)

					Visa Vol 140 Nr 3-4 (2019)

Entomologisk Tidskrift 140 (3-4): 145–208
ISSN 0013-886x
Björnlunda, februari 2020

Omslagsbild
Ljusmikroskopisk bild av sköldlusen Acanthococcus azaleae. Arten tillhör familjen filtsköldlöss (Eriococcidae). Läs mer på sidorna 157–165 . Foto: C. Fägerström.

Publicerad: 2020-02-01