Innehåll i Entomologisk Tidskrift vol. 140 (2019)

Nyckelord:

volyminnehåll

Abstract

Entomologisk Tidskrift
Volym 140 – år 2019

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening

Redaktör:
Mats Jonsell (till 140: 1)
Thomas Persson Vinnersten (140: 2)
Emma Wahlberg (från 140: 3-4)

Tryckeri: Exaktaprinting

ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum: nr 1, s. 1-80, juli 2019; nr 2, s. 81-144, december 2019; nr 3- 4, s. 145-208, februari 2020.

##submission.downloads##

Publicerad

2020-09-01

Referera så här

Innehåll i Entomologisk Tidskrift vol. 140 (2019). (2020). Entomologisk Tidskrift, 140(3-4), 206–207. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/23

Nummer

Sektion

Artiklar