Ett nytt släkte Gretiella Stigenberg (Hymenoptera: Braconidae: Euphorinae), beskriven från Papua nya Guinea

Författare

  • Julia Stigenberg
  • Cornelis Van Achterberg

Nyckelord:

Hymenoptera, Braconidae, bracksteklar, steklar, nytt släkte, revision

Abstract

Familjen Braconidae, bracksteklar, är en artrik grupp parasitsteklar med dryga 1100 arter i Sverige. Familjen Braconidae innehåller bland andra underfamiljen Euphorinae. Euphorinerna är variabla både morfologiskt och levnadsmässigt och förekommer så gott som över hela världen. De parasiterar på sju olika insektsordningar och nyttjar alla deras utvecklingsstadier. Vissa parasiterar larver medan andra parasiterar vuxna djur. I denna artikel presenteras ett nytt släkte för världen. Släktet Gretiella gen. nov., och arterna däri återfinns inte i Sverige utan på andra sidan jorden, på Papua Nya Guinea. De hör till tribuset Townesilitini som består av ytterligare 5 släkten. Det lilla man vet om dessa är att de flesta troligtvis parasiterar på arter i familjen Chrysomelidae (Coleoptera). Strax efter publikationen av Stigenberg & Zhang (2020) upptäckte van Achterberg att två arter från Papua Nya Guinea hade blivit felaktigt placerade i släktet Streblocera Westwood. Detta olyckliga misstag understryks även av tidigare fylogenetiska analyser publicerade av Stigenberg m.fl. (2015). Det nya släktet är morfologiskt väldigt likt släktena Heia Chen & van Achterberg, 1997 och Strebloceras undersläkte Lecythodella Enderlein, 1912 (Stigenberg m.fl. 2015). Den mest iögonfallande och unikt åtskiljande karaktären för detta släkte är den korta längden på scapus, men för en precisare placering bland släktena pekar sedan övriga karaktärer på flera likheter/olikheter vilket gör släktet morfologiskt sett svårplacerat. Tack o lov för DNA, där vi fått vägledning i den, för stunden, rätta fylogenetiska placeringen. En noggrannare studie för att undersöka och reda ut släktet Strebloceras förhållanden är mycket önskat. Det nya släktet Gretiella gen. nov., döpt efter miljökämpen Greta Thunberg. Vi vill på detta vis hedra Greta Thunbergs viktiga kamp att uppmärksamma allmänheten om den pågående klimatkrisen och det pågående massutrotandet av arter på vår planet. Två nya kombinationer presenteras, Gretiella semirugosa (Stigenberg & Zhang), comb. nov., och Gretiella rugosa (Stigenberg & Zhang) comb. nov.

##submission.downloads##

Publicerad

2021-12-09

Referera så här

Stigenberg, J., & Van Achterberg, C. (2021). Ett nytt släkte Gretiella Stigenberg (Hymenoptera: Braconidae: Euphorinae), beskriven från Papua nya Guinea. Entomologisk Tidskrift, 142(4), 201–205. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/94

Nummer

Sektion

Artiklar

Liknande artiklar

1 2 3 > >> 

Du kanske också starta en avancerad sökning efter liknande artiklar för den här artikeln.