Lars Huggerts stekelsamling på Naturhistoriska Riksmuseet

Författare

  • Hege Vårdal

Nyckelord:

Hymenoptera, steklar, samlingar, Naturhistoriska riksmuseet

Abstract

Under sensommaren 2006 anlände Lars Huggerts insektssamling till Naturhistoriska Riksmuseet (NHRS). Vid en första uppskattning av samlingens storlek beräknades till att bestå av 30 000 torrmonterade skalbaggar, 23 000 steklar och 2 000 tvåvingar. I den här artikeln ges en översikt av stekeldelen i Lars Huggerts samling, samt en typlista för de 32 stekeltaxa beskrivna av Huggert som återfanns i den donerade samlingen. Dessa finns nu i NHRS typsamling och är registrerade i våra databaser. Donationen innehöll material av minst 1 330 olika arter av steklar. Stekelfamiljer som hyllhornsteklar (Diapriidae Haliday, 1833), äggmärkarsteklar (Scelionidae Haliday, 1839) och gallmyggesteklar (Platygastridae Haliday, 1833) var särskilt välrepresenterade, och berikade museets samlingar med tiotusentals exemplar och minst 330 nya arter. Huggert beskrev under sin livstid 80 nya arter, 34 släkten och undersläkten och ett tribus, huvudsakligen inom dessa familjer samt enstaka puppglanssteklar (Pteromalidae Dalman, 1820). Förutom ett rikt tillskott av de grupper som Huggert själv studerade flitigast, fanns även material av stekelgrupper som saknades helt (fikonsteklar, Agaonidae Walker, 1846) eller fans mycket få av i NHRS samling; gropglanssteklar (Perilampidae Förster, 1856), Roproniidae Bradley, 1905, Monomachidae Ashmead, 1902 och Vanhorniidae Crawford, 1909. Sammantaget är detta ett enormt viktigt och värdefullt tillskott av små och dåligt kända steklar som folk sällan samlar in till stekelsamlingen på Naturhistoriska Riksmuseet. Samlingen kommer vara en viktig källa för forskare och studenter som vill studera små parasitsteklar.

##submission.downloads##

Publicerad

2021-12-09

Referera så här

Vårdal, H. (2021). Lars Huggerts stekelsamling på Naturhistoriska Riksmuseet. Entomologisk Tidskrift, 142(4), 207–220. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/96

Nummer

Sektion

Artiklar

Liknande artiklar

1 2 3 4 5 6 > >> 

Du kanske också starta en avancerad sökning efter liknande artiklar för den här artikeln.