Om tidskriften

Entomologisk Tidskrift har utgivits sedan 1880 och är en av världens äldsta entomologiska tidskrifter. Sveriges Entomologiska Förening bildades 1976 och tog därefter över utgivningen från Stockholm Entomologiska Förening. Tidskriften utkommer med fyra nummer varav ett kan vara ett dubbelnummer. En volym (fyra nummer) omfattar ca 190-220 sidor.

Entomologisk Tidskrift publicerar originalarbeten, översiktsartiklar, notiser och bokrecensioner om alla aspekter av entomologi och småkryp. I första hand antas uppsatser av svenskt eller nordiskt intresse. Huvudspråket är svenska men även danska, norska och engelska accepteras. Alla inskickade arbeten bedöms av två fackgranskare.

Entomologisk Tidskrift ges ut av Sveriges Entomologiska Förening och ansvarig utgivare är Thomas Persson Vinnersten.

Innehåll i och ett urval artiklar ur äldre nummer av Entomologisk Tidskrift fram till och med volym 138 finns tillgängligt på Sveriges Entomologiska Förenings hemsida: https://www.sef.nu/scannade-nummer-av-entomologisk-tidskrift/

Prenumerationer, digitalt och tryckt format

Du kan prenumerera på Entomlogiskt Tidskrift i både digitalt och tryckt format. En prenumeration på tryckt format gäller för ett års volym av tidskriften (inklusive de som redan har getts ut). Digital tillgång gäller från den dagen prenumerationen tecknas och 12 månader framåt.

Klicka här för priser samt för att beställa prenumeration.