Redaktion

Prenumerationskontor
Mats Jonsell
Tel: 018-672876
e-post: pren@sef.nu

Huvudredaktör
Emma Wahlberg
Kvarnvägen 12, SE-646 50 Björnlunda, Sweden.
Tel: 0793-55 02 88
E-post: emma.wahlberg@arthropoda.se


Redaktionskommitté
Mats Jonsell
Department of Ecology, SLU, Box 9044, 750 07 Uppsala, tel: 018-67 28 76, e-post: mats.jonsell@slu.se.

Göran Andersson
Höjdgatan 12, 431 36 Mölndal, tel: 031-27 25 57, e-post: goran@myriapod.se.

Sven Hellqvist
Älvtået 4, 903 60 Umeå, e-post: shellq@telia.com.

Håkan Ljungberg
ArtDatabanken, Box 7007, 750 07 Uppsala tel: 018-67 25 92, e-post: hakan.ljungberg@artdata.slu.se.

Nils Ryrholm
Flogstavägen 158, 752 63 Uppsala, tel: 018-46 06 66, epost: nils.ryrholm@hig.se.

Mikael Sörensson
Adelgatan 11 B, 223 56 Lund, tel 046-15 15 97, arb: Zoologiska Institutionen, Helgonav. 3, 223 62 Lund, tel: 046-222 78 02, e-post: mikael.sorensson@biol.lu.se.