Innehåll och Stipendier för yngre entomologer

Nyckelord:

volyminnehåll, stipendier

Abstract

Utgivare: Sveriges entomologiska förening
Redaktör: Emma Wahlberg
Tryckeri: Exaktaprinting
ISSN 0013-886x
Utgivningsdatum: nr 1-2, s. 1–92, april 2022; nr 3, s. 93–164, augusti 2022;
nr 4, s. 165–244, december 2022.

Stipendier på totalt ca 30 000 kronor ur 4 olika stipendiefonder kan sökas av främst yngre insektsintresserade i skolålder (ej antagen till forskarutbildning) från föreningen i Uppland. Från föreningen i Stockholm kan flera stipender på tillsammans 100 000 kr sökas av framför allt yngre entomologer, men även doktorander, äldre amatörer, osv.

##submission.downloads##

Publicerad

2022-12-28

Referera så här

Innehåll och Stipendier för yngre entomologer. (2022). Entomologisk Tidskrift, 143(4), 242–243. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/121

Nummer

Sektion

Artiklar