Vol 140 Nr 1 (2019)

					Visa Vol 140 Nr 1 (2019)

Entomologisk Tidskrift 140 (1): 1–80
ISSN 0013-886x
Uppsala, juli 2019

Omslagsbild
Styltfluga (Neurigona quadrifasciata) som lyfter. Arten gäckade länge fotografen genom att konsekvent försvinna ur bild precis innan exponering. Förklaringen var att flugan skrämdes av mätblixten som vanligtvis sänds ut en 1/10s innan exponering. Lösningen var att sätta blixten i stroboskopläge (90Hz): Den första blixten fungerade då som startpistol och medan kameraslutaren var öppen (1/10s) hann blixten avfyra nio gånger vilket fångade flugans startmönster i en och samma bild. Foto: John Hallmén.

Publicerad: 2019-07-01