Innehåll Volym 144 – år 2023

Författare

  • Sveriges entomologiska förening

Nyckelord:

innehåll

Abstract

Utgivare: Sveriges entomologiska förening
Redaktör: Emma Wahlberg
Tryckeri: Exaktaprinting
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum: nr 1–2, s. 1–80, maj 2023; nr 3, s.81-144, september 2023; nr 4, s. 145–192, december 2023.

Publicerad

2023-12-11

Referera så här

Sveriges entomologiska förening. (2023). Innehåll Volym 144 – år 2023. Entomologisk Tidskrift, 144(4), 186. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/149

Nummer

Sektion

Artiklar