Inbjudan till kurs: lär dig mer om tripsarnas artrikedom!

Författare

  • Emma Wahlberg

Nyckelord:

Thysanoptera, kurs, annons, inbjudan, tripsar

Abstract

Kursen ger en introduktion till tripsarnas artrikedom, deras släktskap, och hur de studeras och identifieras praktiskt. Målgruppen är entomologer, doktorander och studenter, forskare, anställda på kommuner/länsstyrelser/myndigheter och museer och konsulter, eller andra som arbetar med till exempel arter, förvaltning, bevarande och miljö. Men alla som är intresserade välkomna, proffs som amatör. Grundläggande kunskaper om insekter och viss fält- och labbvana behövs. Kursen ges på engelska och vi kombinerar föreläsningar med labb och insamling i fält under ett par intensiva dagar. Vi går bland annat igenom tripsarnas systematik och taxonomi, hur de känns igen och hur de lever, insamlingsmetoder, preparering för studier och mikroskopering och vilken relevant litteratur som finns idag. Det kommer också att ges exempel på intressanta arter ur bevarandeperspektiv som potentiella indikatorarter, arter som kan utgöra växtskadegörare och arter som kan användas för biologisk bekämpning av skadegörare.

##submission.downloads##

Publicerad

2024-04-26

Referera så här

Wahlberg, E. (2024). Inbjudan till kurs: lär dig mer om tripsarnas artrikedom!. Entomologisk Tidskrift, 145(1-2), 22. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/156

Nummer

Sektion

Artiklar