Vol 140 Nr 2 (2019)

					Visa Vol 140 Nr 2 (2019)

Entomologisk Tidskrift 140 (2): 81–144
ISSN 0013-886x
Uppsala, juli 2019

Omslagsbild
Storharkranken Tipula varipennis Meigen, 1818 är en medelstor harkranksart. Den förekommer ofta i fuktiga skogsmiljöer över stora delar av landet och de vuxna harkrankarna flyger i maj och juni. Foto: Anders Lindström.

Publicerad: 2019-07-01