Vol 139 Nr 4 (2018)

					Visa Vol 139 Nr 4 (2018)

Entomologisk Tidskrift 141 (4): 205–394.
ISSN 0013-886x
Uppsala, december 2018

Huvudlusen är inte den enda lusarten i Sverige, utan det finns många fler med intressant biologi. Hela Sveriges fauna av djurlöss (Phtiraptera) finns sammanfattade i denna bok, som grundar sig på ett doktorsarbete inom Artprojektet som huvudförfattaren Daniel Gustafsson har drivit. Totalt finns 322 lusarter i landet. De lever på allt från sånglärkor och vattensorkar till nötboskap och människor. I boken finns bestämningsnycklar till alla arterna. Du hittar också checklistor på vilka värddjur de olika lössen lever på och vice versa – uppgifter om vilka arter av löss man kan hitta på olika värddjur. För den som ytterligare vill fördjupa sig i ämnet är de 473 referenser som listas på slutet en guldgruva. Artiklarna är på engelska.

”Lusnumret” kan beställas från prenumerationskontoret för 200 kr, inkl porto. För övriga Norden gäller 250 kr och utanför norden 290 kr inkl porto. Skicka beställningar via e-post till pren@sef.nu.

Publicerad: 2018-12-01

Artiklar