Nya fynd av klämbaksteklar (Campopleginae, Ichneumonidae) för Sverige och en interaktiv nyckel till europeiska släkten

Författare

  • Seraina Klopfstein Naturhistorisches Museum Basel
  • Gavin R. Broad
  • Karin Urfer
  • Hege Vårdal
  • Håkon Haraldseide

Nyckelord:

Hymenoptera, Ichneumonidae, Campopleginae, nya fynd, bestämningsnyckel

Abstract

Klämbaksteklar (underfamilj Campopleginae i familjen Ichneumonidae) tillhör några av de minst kända insektsgrupperna i Sverige. Denna avsaknad på kunskap beror till stor del på bristfälliga identiferingsnycklar. De 835 europeiska arterna är fördelade på 41 släkten och artsavgränsningen för många arter är oklar, vilket gör dem mycket svåra att artbestämma med hjälp av den litteratur som finns att tillgå. Vi har granskat olika karaktärsystem för släktesidentifiering och presenterar här en interaktiv, dynamisk nätbaserad nyckel till de europeiska släktena. Vi använder nyckeln för att identifiera 3,500 exemplar insamlade i Svenska Malaisefälleprojektet till släktesnivå. Individer från tio relativt små släkten har sedan identiferas till artsnivå och vi rapporterar här 37 arter, av vilka 20 är nya fynd för landet. I materialet finns ett stort antal arter som enbart hittats på en enda lokal, vilket tyder på att mycket återstår att upptäcka, även i den annars så välkända Svenska faunan.

Publicerad

2022-08-16

Referera så här

Klopfstein, S., Broad, G. R., Urfer, K., Vårdal, H., & Haraldseide, H. (2022). Nya fynd av klämbaksteklar (Campopleginae, Ichneumonidae) för Sverige och en interaktiv nyckel till europeiska släkten. Entomologisk Tidskrift, 143(3), 121–156. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/98

Nummer

Sektion

Artiklar

Liknande artiklar

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Du kanske också starta en avancerad sökning efter liknande artiklar för den här artikeln.