Rättelse av Fritz m.fl. 2019

Unik insektsfauna i varma lerbranter i Sundvik i västra Skåne

Författare

  • Örjan Fritz
  • Niklas Franc
  • Niklas Johansson

Nyckelord:

varma lerbranter

Abstract

Vi är ledsna att det blev en felaktig hantering av redaktionen gällande korrekturet för Fritz m.fl. i förra numret. Därför publiceras här ett korrekt engelskt abstract samt en lista med de viktigaste rättelserna (errata). Dessa korrekturfel har påverkat vissa resultat och tolkningar för främst skalbaggar. En rättad version av artikeln finns att ladda hem på Sveriges Entomologiska Förenings hemsida: www.sef.nu samt här.

Sundvik is part of an extraordinary landscape on the West coast of Scania in South Sweden. The area is characterized by “backafall” with coastal steep clay slopes. The invertebrate fauna was surveyed in a small, but representative part of the landscape during 2017-2018. The study area (8,5 ha) has a varying topography of hillside pastures a nd meadows and was recently restored from being almost entirely overgrown by trees and shrubs. The vegetation on the restored sunexposed, claysish slopes is dominated by flowering herbs, for example Origanum vulgare. Two ponds and adjacent wetlands with small brooks and springs are also present at the bottom of the slopes. A total of 454 species of insects were recorded, primarily by netting. Hymenoptera and Coleoptera were the main target groups in the study and were also the most species-rich insect groups. Of the recorded species at least 38 species of insects are currently included on the Swedish Red List, and an additional 15 species are considered to be rare in Sweden. In total, 15 redlisted beetles Coleoptera were recorded during the study compared to 19 previously known redlisted beetle species at the site. We recorded many exclusive species, such as Agenioideus sericeus and Saprinus rugifer, which are indirectly or directly associated with the steep clay slopes. In addition, the records of Scopula ornata, Photedes morisii, Chrysopilus asiliformis, Oxycera trilineata and Temnostoma meridionale, all rare species in Sweden, show the importance of a variety of plants, dead wood and calcareous fens. All in all, the study area is to be regarded as a nationally important site for invertebrate species associated to the habitats typical of the area. The present status of the area is favorable, but continuous management is a prerequisite for up-holding the habitat quality of the area.


Errata

s. 115: 2 kol. Rad 4 från slutet. ”kvar” stryks.
s. 115: 2 kol. Rad 3 från slutet. ”återfanns” ersätts med ”hittades”.
s. 116: 1 kol. Rad 5. ”återfanns” ersätts med ”hittades”.
s. 125: 1 kol. Rad 19 från slutet. Skall stå: ”Antalet rödlistade skalbaggar som noterades under
den här studien (15 arter) är ungefär likvärdigt med det totala antal nu rödlistade skalbaggar som
tidigare noterats i Sundvik (19 arter) av en rad namnkunniga skalbaggssamlare under många års
aktivitet fram till vår studie.”

##submission.downloads##

Publicerad

2020-09-01

Referera så här

Fritz, Örjan, Franc, N., & Johansson, N. (2020). Rättelse av Fritz m.fl. 2019: Unik insektsfauna i varma lerbranter i Sundvik i västra Skåne. Entomologisk Tidskrift, 140(3-4), 156. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/18

Nummer

Sektion

Artiklar

Mest lästa artiklar av samma författare