Passaloecus taigaensis sp. nov., en nordlig systerart till Passaloecus insignis (Vander Linden, 1829)

Författare

  • Niklas Johansson
  • Juho Paukkunen
  • Sven Hellqvist

Nyckelord:

steklar, Pemphredonidae, Hymenoptera, ny art

Abstract

En ny art inom rovstekelsläktet Passaloecus Shuckard, 1837, P. taigaensis sp. nov., beskrivs utifrån material insamlat i Fennoskandien. Arten är till det yttre snarlik, och har tidigare sammanblandats med den i södra Sverige utbredda P. insignis (Vander Linden, 1829). Utbredningen är företrädesvis nordlig och utbredningsområdet förefaller endast i mycket liten omfattning överlappa det för P. insignis. Den nya artens habitat utgörs av ljusöppna boreala tallskogar och arten anlägger sannolikt framför allt sitt bo i övergivna larvgångar av vedlevande skalbaggar på solbelysta högstubbar. Passaloecus taigaensis sp. nov. stöds av DNA-barcoding.

##submission.downloads##

Publicerad

2021-12-09

Referera så här

Johansson, N., Paukkunen, J., & Hellqvist, S. (2021). Passaloecus taigaensis sp. nov., en nordlig systerart till Passaloecus insignis (Vander Linden, 1829). Entomologisk Tidskrift, 142(4), 233–244. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/92

Nummer

Sektion

Artiklar

Mest lästa artiklar av samma författare

1 2 > >> 

Liknande artiklar

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Du kanske också starta en avancerad sökning efter liknande artiklar för den här artikeln.