Fyra skalbaggsarter (Coleoptera) importerade med bambu

Författare

  • Mats Jonsell
  • Bo Aulin

Nyckelord:

Coleoptera, Cerambycidae, Bostrichidae, nya fynd, kapuschongbaggar, långhorningar

Abstract

I den otroligt omfattande och globala handeln med varor döljer sig många små organismer som därmed riskerar att släppas ut i nya delar av världen. Där kan de ställa till stor skada om ekosystemen i den nya världsdelen inte är anpassade till arten. I den här artikeln rapporteras fyra arter av skalbaggar som importerats till Norrköping i en last av bambu: två kapuschongbaggar (Bostrichidae); Dinoderus minutus och Heterobostrychus pileatus och två långhorningar (Cerambycidae: Lamiinae) Zotalemimon ciliatum och Niphona furcata. D. minutus har påträffats flera gånger tidigare i Sverige i olika bambusubstrat. De tre andra rapporteras för första gången från landet.
Risken att bambulevande arter från tropikerna ska etablera sig i Sverige är låg, både eftersom värdväxten saknas i vår natur och eftersom vårt klimat oftast är för kallt för sydliga arter. Det är dock väldigt svårt att förutsäga vilka arter som har potential att etablera sig och ännu svårare att förutsäga vilka som kan skapa stora problem. De arter som hittades här lever inte enbart i bambu, vilket gör att de kanske kan finna något lämpligt värdsusbtrat även i vårt land. Med den massiva exponeringen som den globala handeln utgör kommer vi få åtskilliga nya problematiska etableringar.
Åtgärder för att minska risken görs. Till exempel gasbehandlas trävaror från andra kontinenter och den last som denna rapport handlar om var certifierat som gasbehandlat och därmed insektsfritt. Att insekter påträffas i denna typ av laster är ganska vanligt, men likväl är förmodligen de fynd som görs och registreras bara toppen på isberget. Förmodligen har de tre arter som rapporterats som nya för Sverige importerats tidigare utan att någon upptäckte det

Publicerad

2022-08-16

Referera så här

Jonsell, M., & Aulin, B. (2022). Fyra skalbaggsarter (Coleoptera) importerade med bambu. Entomologisk Tidskrift, 143(3), 157–162. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/114

Nummer

Sektion

Artiklar

Liknande artiklar

1 2 3 4 5 6 > >> 

Du kanske också starta en avancerad sökning efter liknande artiklar för den här artikeln.