Ny redaktör från och med nummer 145: 3 (2024)

Författare

  • Entomologisk Tidskrift

Nyckelord:

redaktör

Abstract

Från och med nästa nummer kommer Entomologisk Tidskrift att hanteras av en ny huvudredaktör. Jag som är redaktör till och med det här numret vill tacka för det förtroende och roliga arbete som det innebär att vara redaktör för denna anrika tidskrift.

Publicerad

2024-04-26

Referera så här

Entomologisk Tidskrift. (2024). Ny redaktör från och med nummer 145: 3 (2024). Entomologisk Tidskrift, 145(1-2), 61. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/160

Nummer

Sektion

Artiklar