Lispocephala vitripennis Ringdahl, 1951 är en art skild från L. spuria (Zetterstedt, 1838) (Diptera: Muscidae)

Författare

  • Sven Hellqvist -

Nyckelord:

Diptera, flugor, Muscidae, revision

Abstract

Släktet Lispocephala utgörs av rovlevande flugor i familjen husflugor, Muscidae. Flugorna förekommer främst i fuktiga miljöer. Sedan tidigare är 12 arter kända från Europa varav nio även finns i Sverige. L. vitripennis Ringdahl, 1951 som ansetts vara synonym med L. spuria (Zetterstedt, 1838) visas här vara en god art. Arterna kan entydigt skiljas åt på skillnader i hangenitaliernas utforming och det finns även, delvis överlappande, skillnader i färgteckning på bakkropp och antenner, samt förekomsten av hår på kroppssidorna. Båda arterna har stor, överlappande utbredning i Sverige.

Bilderna i Sven Hellqvists artikel i senaste numret av ET har tyvärr redigerats för hårt. Originalbilderna kan ses här:
Lispocephala vitripennis Ringdahl, 1951 https://www.flickr.com/photos/tags/MZLUType06116
Anthomyza spuria Zetterstedt, 1838 https://www.flickr.com/photos/tags/MZLUType03617

##submission.downloads##

Publicerad

2021-12-09

Referera så här

Hellqvist, S. (2021). Lispocephala vitripennis Ringdahl, 1951 är en art skild från L. spuria (Zetterstedt, 1838) (Diptera: Muscidae). Entomologisk Tidskrift, 142(4), 227–231. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/88

Nummer

Sektion

Artiklar

Liknande artiklar

1 2 3 > >> 

Du kanske också starta en avancerad sökning efter liknande artiklar för den här artikeln.